Betingelser

Priser og betingelser

Temareisene vi tilbyr er pakkereiser etter Lov om pakkereiser. Italiafrelst er medlem av Reisegarantifondet.

Vi gjør oppmerksom på at ingen av våre turer inkluderer reise til Italia. Alle turene våre begynner med at vi henter gjestene på Fiumicino flyplass utenfor Roma. Hvis dere ønsker å slutte dere til resten av reisefølget på et annet sted, kan dette organiseres mot et tillegg i pris.

Bestilling og betaling

Du bestiller din reise ved å sende en e-post til post@italiafrelst.no. Når du bestiller, aksepterer du samtidig vilkårene.

Kort tid etterpå får du tilsendt en bekreftelse på bestillingen. Sammen med bekreftelsen får du en faktura på depositumet på kr. 2 000,- og en faktura på restbeløpet. Depositumet må betales innen 10 dager. Hvis depositumet er betalt innen fristen, er begge parter bundet av avtalen. Hvis du ikke betaler innen fristen, er derimot Italiafrelst ikke bundet av avtalen, og du kan risikere at vi selger turen til noen andre uten at vi varsler deg om det.

Restbeløpet må betales 40 dager innen avreise. Manglende betaling innen fristen gir Italiafrelst rett til å kansellere bestillingen.

Ved bestilling seinere enn 40 dager før avreise, forfaller hele beløpet til betaling innen 10 dager.

Pris

Prisene er oppgitt på programmet for hver enkelt tur. Det går også fram av programmet hva som er inkludert.

Prisene i NOK er basert på valutakursene på det tidspunkt reisene annonseres. Hvis valutakursene eller skatter og avgifter endres vesentlig, forbeholder Italiafrelst seg retten til øke prisene. Hvis prisøkning utgjør mer enn 10 %, har du rett til å avbestille og få tilbakebetalt det du har betalt.

Vi tar forbehold om endring av turinnhold/avreisetidspunkt/hoteller/reiserute og andre forhold som vi ikke har kontroll på.

Avbestilling

Du kan avbestille reisen etter følgende regler:

  • ved avbestilling mer enn 90 dager før avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på NOK 300.
  • ved avbestilling mellom 90 og 60 dager før avreise beholder Italiafrelst depositumet.
  • ved avbestilling mellom 60 og 40 dager før avreise beholder Italiafrelst 50 % av reisens pris.
  • ved avbestilling 40 dager eller mindre før avreise beholder Italiafrelst hele reisens pris.

 

Avbestilling ved sykdom

Avbestillingsforsikring inngår ikke i prisen, men er inkludert i mange reiseforsikringer. Du må sjøl undersøke om det dekkes i din reiseforsikring.

Forsikring

Du vil ikke være forsikra gjennom Italiafrelst, og det er derfor et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke og ulykkesforsikring, som også skal dekke en eventuell transport heim til Norge.

På våre sykkelturer må du underskrive på at du har egen forsikring og at du er kjent med at  Italiafrelst ikke har ansvar for å forsikre deltakere.

Det er en fordel å få med seg Europeisk helsetrygdkort fra Helfo. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere.

Kansellering av reiser

Italiafrelst forbeholder seg retten til å avlyse turer hvor antall deltakere er for lavt. Avlysning skal skje seinest 30 dager før avreise og innbetalt beløp refunderes umiddelbart hvis ikke den reisende velger å melde seg på en alternativ reise. Bare hvis det oppstår hendelser utenfor Italiafrelst sin kontroll, som gjør det umulig eller utilrådelig å arrangere turen, kan turen avlyses seinere enn 30 dager før avreisedato.

 

ANSVAR

 

Italiafrelst sitt ansvar

Italiafrelst forplikter seg til å gjennomføre avtalt program med reiserute og innhold i følge publisert reisebeskrivelse, med de forbehold som beskrives nedenfor.

Vi tar forbehold om endring av programrekkefølgen, turinnhold, avreisetidspunkt, reiserute o.a. forårsaket av forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Italiafrelst påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse, se nedenfor om den reisendes ansvar.

Den reisende sitt ansvar

Den reisende har selv ansvaret for å kontrollere at mottatte reisedokumenter er korrekte og for at reisebetingelsene er lest.

Den reisende står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om en eventuell adresseforandring og kontaktinformasjon slik at informasjon og reisedokument kommer fram i tide.

Det er den reisendes ansvar å ta kontakt med helsetjenesten/vaksinasjonskontroll for å få råd om vaksiner eller andre forhåndsregler.

Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og Italiafrelsts representanter og må ikke opptre til sjenanse, skape sikkerhetsmessige eller andre problemer for medreisende eller andre. Den reisende må selv ta ansvar for å følge trafikkregler, for bruk av sykkelhjelm under sykkelturer og å være moderat med inntak av alkohol underveis. Den reisende plikter å følge Italiafrelst sine anbefalinger nøye med hensyn til nødvendige klær og utstyr for turen. Dette er spesifisert i programmet for hver enkelt tur og sendes også ut sammen med bekreftelsen. Grovt brudd på disse bestemmelsene gir Italiafrelst rett til å vurdere å utelate den reisende fra resten av turen.

 Klage

Hvis du mener at det er mangler ved reisen, skal du straks informere Italiafrelst sin representant. Hvis manglene ikke blir rettet på en tilfredsstillende måte, kan du ha krav på prisavslag under forutsetning av at mangelen ble påpekt under reisen. Du har rett til å få kompensasjon for tap eller skade som blir påført som en følge av at Italiafrelst ikke oppfyller sine forpliktelser. Rett til kompensasjon gjelder ikke hvis Italiafrelst kan dokumentere at skaden eller ulempen ikke kan bebreides Italiafrelst eller noen selskapet har avtale med for gjennomføring av reisen eller at ingen kunne avverge hendelsen.

Hvis det mellom den reisende og Italiafrelst oppstår uenighet om mangler i reisen og betingelsene, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for pakketurer innen 4 uker etter at endelig svar foreligger fra Italiafrelst.

BETINGELSER som PDF fil